logo

Bedriftsmassasje / Fysioterapi

Belastningslidelser er en større og større del av bedriftens og de ansattes hverdag. Enorme kostnader er knyttet til sykefravær og behandling av disse. Ryggsmerter alene bidrar med over 10 % av det totale sykefraværet innen muskel- og skjelettlidelser. Dintreningspartner gir den enkelte behandling/forbygging av belastningslidelser på arbeidsplassen og minimerer med det utgiften i forbindelse med sykefravær.

Dintreningspartners terapeuter er høyt kvalifiserte med bakgrunnskunnskap innen anatomi, fysiologi og behandlingsteknikker. Terapeutene gjennomgår regelmessig kompetanseøkning og evalueringer for å sikre best mulig kvalifikasjoner hos den enkelte.

Massasje foregår regelmessig og systematisk til avtalt tid hos bedriften og gir derfor et meget godt tiltak i kampen mot belastningslidelser.

Målsetning

Å begrense muskel- og skjelettrelaterte plager, redusere sykefravær, øke trivselen og gi velvære ved hjelp av manuelle behandlingsteknikker utført av kompetente terapeuter. Tiltaket har også vist seg å fungere som et konkurransemiddel for våre kunder mot andre bedrifter. Våre undersøkelser viser at de fleste ansatte har gitt gode tilbakemeldinger på initiativet fra bedrifter som prioriterer sine ansattes helse og velvære. Store mengder forskning støtter i dag massasjens effekt i både forebyggende og behandlende øyemed og er i dag benyttet i så vel privat som bedriftsmarkedet. I dagens samfunn der muskel- og skjelettlidelser øker i omfang og stress blir en større og større del av hverdagen er massasje det i mener er bedriftens beste investering.

Gjennomføring

Dintreningspartner sine terapeuter kommer på bedriften til forhåndsavtalt tidspunkt og gjennomfører forebyggende og behandlende tjenester på de ansatte. Alt utstyr stilles til rådighet av Dintreningspartner og ingen merkostnader påløper bedriften. Tiltakene gjennomføres etter eksisterende helselover. Alle terapeuter er underlagt taushetsplikt og innehar ansvarsforsikringer for utførelse av tiltakene. Varighet på konsultasjonen er vanligvis 30 minutter, men kan tilpasses etter behov og ønsker.

Trening på arbeidsplassen: gruppe eller individbasert?

Trening på arbeidsplassen kan i noen tilfeller være eneste muligheten individet får til aktivitet. Dintreningspartner har muligheten til å tilby trening på arbeidsplassen. Dette kan gjennomføres i bedriftens egne lokaler eller i treningsrom tilknyttet bedriften. Treningsmetoder avhenger av utstyr tilgjengelig.

Målsetning

Å øke det fysiske aktivitetsnivået hos den enkelte for å være med i forebyggingen og behandlingen av livsstils sykdommer og belastningslidelser, samt å tilby aktivitet til de som av en eller annen anledning ikke har mulighet til å prioritere dette.

Gjennomføring

Dintreningspartners Personlige Trenere gjennomfører trening i henhold til avtalespesifikasjoner. Trenere kan gjennomføre gruppe- og individuelle treninger med varierende innhold basert på ønske. Treningen kan ha spesielle målsetninger som for eksempel: ryggtrening, stabiliseringstrening, kondisjons- eller styrketrening. Tiltaket bygges avhengig av bedriftens ønsker og behov.

Kostholdsveiledning

På lik linje som en bil trenger riktig drivstoff trenger også kroppen riktig næring for å fungere optimalt. At de fleste kan forbedre vårt kosthold er nok alle relativt enig i. Hvor mye kostholdet påvirker den enkeltes helse og prestasjon er nok allikevel ukjent for de fleste. Vi er av den oppfatning at en maskin uten riktig drivstoff ikke går som den skal. Kroppen er intet unntak.

Målsetning

Å tilby en grunnleggende gjennomgang av hvordan kostholdet påvirker vår helse og prestasjon. Kunne skreddersy kostholdsplaner og hjelpe til med enten vektnedgang eller vektoppgang. Ved å ta vektanalyse har man et godt verktøy til hvert enkelt individ. Måling av fettprosent, muskelmasse biologisk alder osv.

Priser

Kontakt oss for priser.

Samarbeidspartnere